หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
เงินผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ
 

แม่ผมเพิ่งเล่าให้ฟัง ประเด็นคือ  ย่าของผมได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 4 กันยา แล้ววันที่ 5 กันยา เป็นวันเงินเดื่อนผู้สูงอายุออก แล้วพอแม่ผมไปรับก็ได้แต่ของปู่ แต่ของย่าที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 วัน กลับไม่ได้เบี้ยเพราะอะไร ทั้งๆที่งบไม่น่าจะมาตอนเช้าของวันที่ 5 ประเด็นนี้ผมสงสัย เพราะว่า ที่หนองแคคนตาย ตายเป็นอาทิตย์ไปแล้วเขายังมาจ่ายเงินให้เลย  ขอความชัดเจนหน่อย  ตอบบด่วนอยากรู้

เขียนโดย   คุณ * * * เอง

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11.38 น. [ IP : 223.24.160.215 ]  
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้อ ๑๔
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖  
(๓)แจ้งสละสิทธิ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที
**ดังนั้น กรณีคุณย่าเสียชีวิตวันที่ ๔ จึงถือว่าสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพของคุณย่าสิ้นสุดลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๑๔  

เขียนโดย   คุณ อุมาพร พรหมศรี

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 20.45 น. [ IP : 1.46.236.121 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)