หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง   20 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562    20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   20 มิ.ย. 2562 5
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1283/td>