หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แพรกศรีราชา   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพนางดำออก   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)   20 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แพรกศรีราชา   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   เทศบาลตำบลนางลือประกาศเทสบาลตำบลนางลือ เรื่องจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แพรกศรีราชา   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเปผ้นไปตามหลักธรรมาภิบาล   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ   20 มิ.ย. 2562 2
ราคากลาง ทต.บางหลวง   TOR บำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์   20 มิ.ย. 2562 0
ราคากลาง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาท่าพระ   ประชาสัมพันธ์โครงการพี่น้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ   20 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2563   20 มิ.ย. 2562 5
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1283/td>