หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   30 เม.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561   25 ม.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   6 ก.ย. 2561 186
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 184
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านโภชนาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   24 ก.ค. 2561 130
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561   21 พ.ค. 2561 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2562   28 ต.ค. 2560 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนหญ้าคา   3 พ.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสุชาติ เถลิง ถึง บ้านนางกมล พิมพ์รูป   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสรรเสริญ สุขสบาย ถึง บ้านนางสมหมาย ขำรัก   22 มี.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42