ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 14.57 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย