หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว งานจัดเก็ยรายได้ กองคลัง  
 

จดหมายข่าว
งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม  ประจำปีงบประมาณ 2562
http://www.hadtasao.go.th/


การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2562
1.ภาษีรงเรือนและที่ดิน
- ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์  2562
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.ภาษีบำรุงท้องที่
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน  มกราคม  2562
- ชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม  -  เมษายน  2562  เป็นต้นไป
- กรณีไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม
            ร้อยละ  2  ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
3.ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน  มีนาคม  2562
- ชำระภาษีป้าย  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ได้ที่กองคลัง  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 11.41 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 114 ท่าน