หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประกาศถอดถอน
 
ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา  
 

ตามที่เทศบาลตำบลหาดท่าเสาได้ประกาศถอดถอรรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เนื่องจากย้ายออกจากพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา จำนวน 10 ราย ตามประกาศแนบนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 15.21 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 227 ท่าน