หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 13.34 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 97 ท่าน