หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561  
 

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00  น. ณ ศาลา SML ของหมู่บ้าน พร้อมกันทุกหมู่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10.18 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 108 ท่าน