โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือป้องกันโรคอื้น ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

17 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลหาดท่าเสา จัดโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือป้องกันโรคอื้น ประจำปี 2561 โดยมี รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป จำนวน 55 คน  ร่วมเสวนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 12.48 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 130 ท่าน