โครงการ มอบเก้าอี้สุขาผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลหาดท่าเสาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมหาดท่าเสาและธัญญอุดม ร่วมมอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันที่  18-19 พ.ค.61 จำนวน 5 ราย  โดยได้รับการสนับสนุนเก้าอี้สุขาจาก พมจ.ชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 11.06 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 118 ท่าน