หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลหาดท่าเสาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
ผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดท่าเสา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 15.28 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 105 ท่าน