หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2561  
 

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 5 มกราคม 2561

เขต 1
ลำดับที่ 1  เวลา 13.00-14.00 หมู่ที่ 3 บ้านบางก้านเหลือง
ลำดับที่ 2  เวลา 14.00-15.00 หมู่ที่ 6 บ้านธัญญอุดม
ลำดับที่ 3  เวลา 15.00-16.00 หมู่ที่ 2 บ้านประจำรัง
ลำดับที่ 4  เวลา 16.00-17.00 หมู่ที่ 1 บ้านท้องคุ้ง
เขต 2
ลำดับที่ 1  เวลา 13.00-14.00 หมู่ที่ 7 บ้านวงพัฒนา
ลำดับที่ 2  เวลา 14.00-15.00 หมู่ที่ 8 มะพลับดก
ลำดับที่ 3  เวลา 15.00-16.00 หมู่ที่ 5 บ้านบึงประจำรัง
ลำดับที่ 4  เวลา 16.00-17.00 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแห

(เวลาโดยประมาณ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 15.15 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 202 ท่าน