หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   6 ก.ย. 2561 50
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 62
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านโภชนาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   24 ก.ค. 2561 37
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561   21 พ.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2562   28 ต.ค. 2560 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   27 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562   26 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอเมืองชัยนาท เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561   11 ธ.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561   11 ธ.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ขอแจ้งให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ประจำปี 2562   11 ธ.ค. 2561 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40