ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สอง
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 14.04 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย